Ses sources (490)

 • SasuxSakuFictions
 • Mieru
 • sakura--hime-sama
 • S-SW
 • sasusaku-fic-love-amour
 • lolineko
 • Joel
 • Naruuuto
 • Ikuyoo
 • Theworld-of-Naruto
 • FanFic-SasuXSaku-64
 • sasusaku23
 • SxSPics
 • MiYxFiCTi0N
 • GilGaNyan
 • xWatermelons-Love-Naruto
 • Once-Upon-A-Dreams
 • ino-Yamanaka88
 • sakusasu-story
 • TearsOf-Uchiha
 • concours-of-naruto
 • love-sasuxhiina-love
 • fic-love-sakusasu
 • lovezoro
 • manga-mina
 • florence-sofise
 • Just-One-Shot-Naruto
 • saku-world-slavery
 • oOCherry-BlossomOo
 • love-saku-x-sasu-love
 • FanFic-xxx-Naruto
 • himitsu-kurayami
 • MyWorldOfNaruto
 • 01tenten1
 • fic-sakura-haruno-school
 • Love-Me-Again-Sasuke
 • MadnessLove
 • Mujona
 • Diidjou
 • school-ficakatsuki